DISCLAIMER

Van de Belt Modewereld (Kamer van Koophandel: 04056454), hierna te noemen Mijn Modewereld, verleent u hierbij toegang tot www.mijnmodewereld.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Mijn Modewereld behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Mijn Modewereld spant zich in om de inhoud van mijnmodewereld.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op mijnmodewereld.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mijn Modewereld.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op mijnmodewereld.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Mijn Modewereld.Voor op mijnmodewereld.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Mijn Modewereld nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.