AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mijn Modewereld en haar licentiegevers.
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mijn Modewereld, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.